SOSU-elev i Rebild Kommune

Som SOSU-elev i Rebild Kommune får du tid til at lære, og vi har et helt særligt uddannelsesmiljø

Rebild 027

Find din uddannelse

Vil du have et job hvor kvalitet og faglighed er vigtig, og hvor du kan gøre en forskel hos borgeren? Så er uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper eller Social- og Sundhedsassistent her i Rebild Kommune lige noget for dig.

Gode grunde til at vælge Rebild Kommune

Rebild 031

Vi tilbyder

Et særligt uddannelsesmiljø

Rebild 032

Her er

Plads til elever med særlige behov

Rebild 034

Her er

Gensidig respekt og tillid

Rebild 027

Du får

Medansvar for egen uddannelse

Rebild 022

Vi er

En lille kommune, hvor vi hjælper hinanden

 

Rebild 015

Praktikvejlederen

Støtter dig i målene for din praktik

Rebild 012

Der er

Tid til at lære

Rebild 029

Tværprofessionelt forløb

Som SSA-elev vil du lære at samarbejde med andre faggrupper og arbejde tværfagligt, f.eks. med sygeplejersker, læger eller med sygehusene. Derfor vil du i din 3. praktikperiode komme i et tværprofessionelt forløb, hvor du vil få viden om de andre faggrupper og -områder, og du vil komme ud i små punktpraktikker i forskellige områder i kommunen.

Rebild 012

Tid til at lære

I Rebild Kommune er det vigtigt for os, at vores SOSU-elever har tid til at lære, og at din uddannelse er i fokus. Derfor har vi skabt et særligt uddannelsesmiljø, hvor du som elev hver uge har seks timers studietid, og hvor elever ikke indgår som en del af den daglige normering. Det gør, at du har tid og plads til at fordybe dig i en opgave.

Samtidig vil du opleve at få ansvar og få tildelt arbejdsopgaver, så du kan koble din teori fra skolen med dine opgaver i praktikken, så du kan udvikle dig løbende igennem din uddannelse.

Rebild 001

Uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper

Som Social- og sundhedshjælperelev bliver du uddannet til at varetage opgaver inden for personlig pleje og dokumentation, praktisk hjælp og rehabilitering. I tæt samarbejde med andre faggrupper arbejder du med udgangspunkt i borgernes behov, og du kommer under din praktik til at bruge din teori fra skolen.

Rebild 014

Uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent

Som Social- og sundhedsassistentelev vil du blive uddannet til at varetage opgaver indenfor grundlæggende sygepleje, personlig pleje, sundhedsfremme og sundhedsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration samt rehabilitering.

Når du er i praktik, skal du bruge din teori fra skolen, og løse opgaver indenfor forebyggelse og rehabilitering, koordinering, dokumentation og kvalitetssikring, sygepleje, somatisk og psykiatrisk sygdomslære, farmakologi, sundhedspædagogik og kommunikation.

Rebild 018

EUX Velfærd

EUX-uddannelsen er en erhvervsfaglig studentereksamen, hvor du kan kombinere en gymnasial uddannelse med en SSA-uddannelse. Du vil blive uddannet til at varetage de samme opgaver som i SSA-uddannelsen.

Uddannelsen tager 3 år og 6 måneder, hertil et grundforløb 2 på 20 uger, og evt. et grundforløb 1 på 20 uger, og veksler mellem skole og praktik i Rebild Kommune. Uddannelsen er adgangsgivende til videregående uddannelser indenfor sundhedsområdet.

Uddannelsernes indhold

Social- og Sundhedshjælper

Uddannelsens opbygning - praktik og skoleforløb
Uddannelsen til SSH veksler mellem, at du er i skole og i praktik. Som SSH-elev vil du gennem hele uddannelsen være i skole i 17 uger og i praktik i 43 uger, fordelt på to praktikperioder.

Når du skal have et praktiksted, tager vi udgangspunkt i dine ønsker, behov og kompetencer. Derfor er du med til at vælge dit praktiksted, når vi sammen tilrettelægger din praktik.  Vi uddanner elever på alle vores ældrecentre og i hjemmeplejen.

Optagelseskrav

 • Du skal have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau
 • Kommer du lige fra folkeskolen skal du have bestået Grundforløb 1 og Grundforløb 2
 • Er du under 25 år skal du have bestået Grundforløb 2
 • Er du over 25 år skal du have bestået Grundforløb 2 samt real kompetencevurderes og ud fra denne tilrettelægges dit uddannelsesforløb

Løn og ansættelsesvilkår

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i de perioder hvor du er i skole og hvor du er i praktik. Beløbet afhænger af om du er under eller over 25 år.

I Rebild Kommune tilbyder vi alle elever ansættelse på sammenhængende forløb (GF2 og Hovedforløb). Efter din ansættelse får du tre måneders garantiansættelse.

Social- og Sundhedsassistent

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til SSA veksler mellem, at du er i skole og i praktik. Som SSA-elev vil du gennem hele uddannelsen være i skole i 48 uger og i praktik i 95 uger, fordelt på 6 praktikker. 

Når du skal have et praktiksted, tager vi udgangspunkt i dine ønsker, behov og kompetencer. Derfor er du med til at vælge dit praktiksted, når vi sammen tilrettelægger din praktik. Vi uddanner elever på alle vores ældrecentre og i hjemmeplejen.

Psykiatripraktik

Som SSA-elev kan du komme i psykiatripraktik i Rebild Kommune.

Vores praktiksteder i Rebild Kommune er:

 • Socialpsykiatrien som består af et lejlighedskompleks med bostøtte og et team af udekørende bostøtte
 • Ådalscentret som har demente borgere med gerontopsykiatriske lidelser
 • Rørbæk Omsorgshjem som er et privat botilbud til mennesker med længerevarende misbrug og psykiatriske lidelser
 • Botilbuddet Lindholm som er et privat socialpsykiatrisk botilbud

Der vil i din praktik være planlagt psykiatrifaglig undervisning.

Optagelseskrav

 • Du skal have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 ved uddannelsesstart
 • Er du uddannet SSH, kan du blive optaget som SSA-elev med merit
 • Er du over 25 år skal du real kompetencevurderes og ud fra denne tilrettelægges dit uddannelsesforløb

Løn

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i de perioder hvor du er i skole og hvor du er i praktik. Beløbet afhænger af om du er under eller over 25 år.

I Rebild Kommune tilbyder vi alle elever ansættelse på sammenhængende forløb (GF2 og Hovedforløb). Efter din ansættelse får du tre måneders garantiansættelse.

EUX Velfærd

Optagelseskrav

 • Du skal have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 ved uddannelsesstart
 • Er du uddannet SSH, kan du blive optaget som SSA-elev med merit
 • Er du over 25 år skal du real kompetencevurderes og ud fra denne tilrettelægges dit uddannelsesforløb

Uddannelsens opbygning
Uddannelses veksler mellem, at du er i skole og i praktik.

Der er opstart på EUX-uddannelsen en gang om året i august.

Når du skal have et praktiksted, tager vi udgangspunkt i dine ønsker, behov og kompetencer. Derfor er du med til at vælge dit praktiksted, når vi sammen tilrettelægger din praktik. 

Vi uddanner elever på alle vores ældrecentre og i hjemmeplejen.

Løn

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i de perioder hvor du er i skole og hvor du er i praktik. Beløbet afhænger af om du er under eller over 25 år.

I Rebild Kommune tilbyder vi alle elever ansættelse på sammenhængende forløb (GF2 og Hovedforløb). Efter din ansættelse får du tre måneders garantiansættelse.

Kontaktpersoner på uddannelserne

Mette (1)

Mette Dyrholm Hundsholt

Uddannelseskonsulent

Tlf.: 99889117

Mail.: mdhu@rebild.dk

Silhouette2

Heidi Lyngholm Nielsen

Uddannelseskonsulent

Tlf.: 99888418

Mail.: iheni@rebild.dk

Jeanne brænder for at hjælpe de svage borgere

Afspil filmen
Rebild 034

Mie vil forbedre borgernes livskvalitet

Afspil filmen
Rebild 019

Elva Amalie brænder for at udvikle sig

Afspil filmen
Rebild 014

Gideons gode kollegaer bidrager til en god praktik

Afspil filmen
Rebild 032
Rebild 029

Ansøg nu

Ønsker du at søge om at blive SSH- eller SSA-elev i Rebild Kommune, kan du gøre det her:

Ansøg nu 

Infomøde